Użytkownik : twoja_nazwa@nowasol.eu
     
          Pop3 serwer : mail.nowasol.eu
        Smtp serwer : mail.nowasol.eu
           
  Poczta wychodząca : 587
        Poczta przychodząca : 143 lub 110
     
  Hasło : własne
     

 

  Serwer wymaga uwierzytelnienia
 

 
  Ustawienia programu pocztowego

 

Powrót na stronę główną